تولید محافظ حرارتی و کلید از سال 2010.
محافظ حرارتی ترموستات دو فلزی اکشن HCET VA1 Acreep برای پتوی برقی
ترموستات اکریپ VA1/VAA1 که عمدتاً برای کاربردهای ولتاژ پایین طراحی شده است. برای استفاده در پدهای گرمایشی و پتوهای برقی ارزیابی شده است.
تولید کنندگان ترموستات سری VA1 / VAA1 چین - هایچوان
ترموستات خزشی/حفاظ حرارتی که عمدتاً برای کاربردهای ولتاژ پایین طراحی شده است. برای استفاده در پدهای گرمایشی و پتوهای برقی ارزیابی شده است.

درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: