تولید محافظ حرارتی و کلید از سال 2010.

ترموستات

کنترلر قطعه ای است که دستخوش تغییرات دما می شود. تغییر شکل فیزیکی در داخل سوئیچ رخ می دهد که عملکرد دمایی ویژه ای را ایجاد می کند و یک محیط کاری کنترل خودکار برای اعمال هدایت یا کنترل ایجاد می کند.

تولید کنندگان ترموستات سری VA1 / VAA1 چین - هایچوان
ترموستات خزشی/حفاظ حرارتی که عمدتاً برای کاربردهای ولتاژ پایین طراحی شده است. برای استفاده در پدهای گرمایشی و پتوهای برقی ارزیابی شده است.

درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: