تولید محافظ حرارتی و کلید از سال 2010.

سفارشات با الزامات فنی بالا همچنان به موقع تحویل داده می شوند

کارکنان هایچوان برای اطمینان از پیشرفت تولید و اطمینان از تحویل به موقع، اضافه کاری انجام دادند تا با زمان تحویل پیش بروند.

سفارشات با الزامات فنی بالا همچنان به موقع تحویل داده می شوند
درخواست خود را ارسال کنید

HCET کیفیت بالا  ، وقت شناس و کارآمد
در مورد حمل و نقل ما

برای سفارش‌هایی با الزامات فنی بالا و زمان تحویل کوتاه، هایچوان کار را به موقع انجام داد و کالاها را در زمان مقرر به شرط اطمینان از کیفیت ابتدا تحویل داد.


 

        

        


درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: