Sản xuất thiết bị bảo vệ nhiệt và công tắc từ năm 2010.
Sản phẩm bảo vệ chống quá dòng dòng 88/98 | Sản phẩm Haichuan | Haichuan
Thông tin Kỹ thuật:● Xếp hạng: 3Amp ~ 50Amp● Công suất đầu vào: 125 / 250Vac 50Vdc 50 ~ 60HZ● Khả năng ngắt: 125Vac╳1000Amp; 250Vac╳200Amp● Cường độ điện môi: 1500Vac 1 phút● Khả năng quá tải có thể đặt lại: 10 lần dòng định mức● Giảm điện áp: Ít hơn 0,25V● Kháng cách điện:>500M ohms● Thời gian đặt lại: Trong vòng 60 giây● Nhiệt độ tăng ở khối đầu cuối: Dưới 65 ℃ ở 100% dòng định mức được áp dụng liên tục ở 25 ℃● Hiệu chỉnh (ở 25 ℃)100% định mức hiện tại: Giữ, Không có chuyến điDòng định mức 150%: Chuyến đi sau 1 giờ200% định mức hiện tại: Trong vòng 40 giây300% định mức hiện tại: Trong vòng 10 giây

Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: