Sản xuất thiết bị bảo vệ nhiệt và công tắc từ năm 2010.
Bộ bảo vệ động cơ tự giữ dòng 3MP
Bộ bảo vệ quá tải và dòng điện 3MP (Tự giữ) với bảo vệ và kiểm soát nhiệtThời gian quá tải hiện tại chính xác, đặt lại sau khi cắt điện

Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: