Sản xuất thiết bị bảo vệ nhiệt và công tắc từ năm 2010.

Dòng máy điều nhiệt

Bộ điều nhiệt

Bộ điều khiển là một thành phần chịu sự thay đổi nhiệt độ. Biến dạng vật lý xảy ra bên trong công tắc, điều này sẽ tạo ra hiệu suất nhiệt độ đặc biệt và tạo ra môi trường làm việc điều khiển tự động cho các hành động dẫn hoặc điều khiển.

Các nhà sản xuất Bộ điều nhiệt dòng VA1 / VAA1 của Trung Quốc - Haichuan
Bộ điều chỉnh nhiệt / bảo vệ nhiệt hoạt động leo thang được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng điện áp thấp. Được đánh giá sử dụng cho đệm sưởi, chăn điện.

Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: